Goed om te weten

 

 

 

    

 

 

                         BERICHT AAN AL ONZE LEDEN EN ALLE DIERENVRIENDEN 

Gevolggevend aan talrijke ontvangen klachten, zouden wij u willen waarschuwen tegen plaatsing van dieren via INTERNET.

Deze personen denken in goede trouw zodoende een “goede” nieuwe meester voor hun huisdier, waarvan ze zich moeten ontdoen (voor eender welke geldige reden), te vinden.

Via deze methode kan uw dier in eender welke handen vallen en verkocht worden door handelaars zonder enige scrupules en u geen beroep kan doen in geval van problemen.  Wij zijn ervan overtuigd dat dit niet uw wens is ! 

Help Animals bestaat sinds 1981 en ons “Opvangtehuis” is gekend en erkend voor zijn ernst, de waakzame zorgen en het comfort dat wij aan onze geherbergde dieren bieden alsook voor de keuze van de toekomstige adopteerders.  Wij laten niet onze dieren vertrekken zonder (bijna 100%) zeker te zijn dat hun toekomst verzekerd is.

Ze vertrekken inderdaad allen met een degelijk opgesteld adoptiecontract.  Elk geadopteerd dier wordt opgevolgd door een team van inspecteurs die geschikt zijn om het dier terug te nemen indien deze niet de nodige zorgen krijgt, noodzakelijk voor zijn welzijn, en de liefde waarop hij recht heeft. 

Verspreid dit nieuws en verzeker deze personen die hun gezel willen achterlaten.  Wij zijn er om alle honden en katten op te vangen en wij zullen geen vragen stellen die deze personen zouden vervelen.  De redenen (valse of terechte) gaan ons niet aan.  Wij denken enkel aan het geluk en de zekerheid van het dier. 

Aarzel dus niet om ons een bezoekje te brengen, wij kunnen u verzekeren dat al onze dieren goed verzorgd, gevoed en omringd met liefde worden in afwachting dat ze geadopteerd worden !

Dank u voor uw aandacht. 

 

                                      

 

                                          DE DRAAIKIEP RAMEN : PERMANENT GEVAAR !

 

Het is niet de eerste maal dat we het gevaar van de draaikiep ramen ter sprake brengen, maar het is zeker nuttig om katteneigenaars eraan te herinneren dat deze ramen een reëel gevaar betekenen voor hun gezelschapskatten.  Regelmatig worden we opgeroepen door adoptanten met schuldgevoelens omdat ze op die manier de dood van hun kat veroorzaakten !  Een overlijden dat, dat kan ik U verzekeren, gepaard gaat met afschuwelijke pijn en langzame dood  ! 

Alle ramen van nieuwe woningen zijn ermee uitgerust en indien U nieuwe ramen plaatst zijn ze meestal ook uitgerust met dit systeem. 

Doordat de kat de verse lucht opsnuift zal hij geneigd zijn om op het even welke manier naar buiten trachten te geraken, en zal in deze V-vormige spleet vastraken, hij zal niet meer vooruit of achteruit kunnen aangezien het raam uit een glad oppervlak gemaakt is en hij dus zijn nagels niet kan gebruiken om zichzelf te bevrijden. 

Indien U een beetje een klusser bent, dan kan U een platte hoek maken, eventueel in hout, dat U in deze spleet kan bevestigen, zodanig dat uw kat een plat houvast heeft en dus meer stabiliteit heeft.  Maar hoe dan ook is het beter dit systeem niet te gebruiken.  Denk aan hen en vertel het verder in uw omgeving.  En gouden raad dient van mond tot mond verder te gaan.  Een ongeluk is te vlug gebeurd en in dit geval zo nutteloos en dwaas ! 

 

 

                                              OPGELET : INBREKERS ! 

Wij hebben u al herhaaldelijk gewaarschuwd voor de honddiefstallen.

Hetzij aan de ingang van de winkels, in uw wagen of tijdens een wandeling moet u hem altijd in het oog houden. Hetzelfde geldt voor de hond die u in uw tuin achterlaat terwijl u weg bent. Vandaag de dag kan alles geld opbrengen, ook uw hond, die uit België zal verdwijnen en in het buitenland verkocht zal worden.

Hoewel de hondenidentificatie al jaren verplicht is zijn er nog eigenaars die uit roekeloosheid of uit spaarzaamheid gewoon hun naam en adres op de halsband van hun hond schrijven. Vinden eerlijke mensen uw hond terug, dan zullen ze met hen in kontakt komen. Maar gaat het om een smokkelaar, dan is de vondst voor hem gemakkelijk verdiend geld. De inbrekers deinzen voor niets terug ! Onlangs heeft een inbreker alles meegenomen : computer, gsm, televisietoestel, juwelen, verschillende waardevolle voorwerpen … en ook de hond ! Je bent nooit te voorzichtig. U bent gewaarschuwd !

                                                        

                                            

                                             

                                            De elektronische chip: de kattenidentieitskaart. 

 

Elektronische of niet, ik moet er niet van weten … Dus verwijder deze hatelijke indringer van onder mijn goddelijke pels en doe vooral geen moeite om mij te identificeren! 

Ik, verzeker het u, het is absoluut niet noodzakelijk … Ik beloof daarenboven plechtig: 

 • Ik zal nooit ontsnappen via een raam of balkon.

 • Ik zal nooit van uw terras vallen wanneer ik een vlinder, vlieg of brutale mus achtervolg die mij uitdaagt op mijn territorium.

 • Ik zal nooit uit mijn transportkooi springen als deze kapot gaat tijdens ons bezoek aan de dierenarts voor mijn jaarlijkse vaccins.

 • Ik zal nooit in blinde paniek uit uw auto vluchten na een ongeval op een druk kruispunt of op het platteland.

 • Ik zal nooit aan de aandacht ontsnappen van mijn lieve verzorger die mij komt voeden en knuffelen terwijl u zich op vakantie gelukkig neervlijt in de zon.

 • Ik zal het nooit op een lopen zetten en er van profiteren dat uw gasten, tijdens een blij weerzien, de voordeur van « mijn » appartement op een kier laten. 

  Nu eventjes serieus, genoeg gedroomd … Wakker worden! Denkt u dan ook maar één moment dat ik, de geliefde koning van uw thuis, uw vereerde katachtige goddelijkheid, mij er bij neerleg om opgesloten te leven – zelfs al betreft het de meest luxueuze en gezellige woonst ter wereld – zonder ook maar één keer de verleiding te voelen om te de grenzen van mijn koningdom te overschrijden? 

  Tot op heden, was de registratie en identificatie van katten door middel van een elektronische chip enkel verplicht voor katten die verkocht werden of van eigenaar veranderden. Vanaf 2017 zal deze wet, in de drie regio’s van het land, van kracht zijn voor alle katten en kittens (binnen- of buitenkatten). Dit moet gebeuren vooraleer ze de leeftijd van twaalf weken bereiken. 

  Deze wettelijke verplichting heeft een dubbel objectief voor ogen: een efficiëntere zoektocht voeren naar de eigenaar van een gevonden dier maar ook een efficiëntere controle kunnen uitvoeren wat betreft de verplichte sterilisatie van katten zodat de kattenoverbevolking vermindert alsook het aantal geëuthanaseerde dieren in asielen.